ul. Moniuszki 1  (67) 259 30 22   parafia@wnmptuczno.pl A A A  

Msze Św. i nabożeństwa

w niedziele i święta:
8:00, 11:00

w dni powszednie:
18:00

sobota:
18:00 - Msza św. niedzielna


Zdbowo 

niedziela: 
9:30 

Martew i Strzaliny

naprzemiennie
niedziela:
12:30
sobota: 16:00


Nabożeństwa:

Adoracja Najświętszego Sakramentu
w każdy czwartek od 17.00 do 18.00
Do odwołania adoracja od poniedziałku do soboty od godz. 17.00 do Mszy świętej

Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy
w każdą środę po Mszy lub połączona z sezonowymi nabożeństwami

Roraty
w dni powszednie adwentu o godz. 6.30

Gorzkie Żale
w niedziele Wielkiego Postu o godz. 15.00

Majowe
w niedziele po Mszy o godz. 11.00, w dni powszednie o godz. 17.30

Czerwcowe
w niedziele po Mszy o godz. 11.00, w dni powszednie o godz. 17.40

Różaniec
w październiku w niedziele po Mszy o godz. 11.00, w dni powszednie o godz. 17.30

Pierwszy czwartek miesiąca
adoracja i spowiedź od godz. 17.00 do Mszy św.
na zakończenie modlitwa o powołania do służby w Kościele

Pierwszy piątek miesiąca
odwiedziny chorych od godz. 9.00
spowiedź od godziny 17.00
nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego po Mszy lub połączone z okresowym nabożeństwem

Pierwsza sobota miesiąca
Msza wotywna o Niepokalanym Sercu NMP, różaniec i medytacja o godz. 8.00

Wypominki
w kościele parafialnym od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, w kościołach filialnych po niedzielnych Mszach świętych

Dzień Przymierza
Każdy osiemnasty dzień miesiąca

Spowiedź Św.

przez cały tydzień:
30 min przed Mszą Św.

czwartek
17:00 - 18:00

pierwszy czwartek i piątek miesiąca
17:00 - 18:00

Chrzest Św.

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka (odpis z Urzędu Stanu Cywilnego)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, wyznanie, zawód, adres zamieszkania)
 • zaświadczenia z parafii zamieszkania chrzestnych o praktykowaniu wiary

I Komunia Św.

Przygotowanie:

 • Z zasady do I Komunii świętej przystępują dzieci z III klasy szkoły podstawowej.
 • Możliwe jest indywidualne przygotowanie dzieci w innym wieku - młodsze lub starsze. Termin i sposób przygotowania należy osobno omówić z ks. proboszczem.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu dziecka (jeśli chrzest był w innej parafii)
 • jeśli dziecko nie należy do naszej parafii należy przedstawić zgodę własnego proboszcza na przystąpienie do I Komunii Świętej

Bierzmowanie

Przygotowanie:

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa ok. trzech lat. Rozpoczyna się w siódmej lub ósmej klasie szkoły podstawowej i kończy się w  pierwszej lub drugiej klasie szkoły średniej.
Kandydaci do bierzmowania spotykają się średnio dwa razy w miesiącu z księdzem lub animatorem świeckim. Informacja o terminie spotkania podawana jest w ogłoszeniach duszpasterskich.

Osoby dorosłe, które pragną przygotować się do bierzmowania, umawiają się indywidualnie z księżmi pracującymi w parafii.

Wymagane dokumenty:

 • metryka chrztu (jeśli chrzest był w innej parafii)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 • w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

Małżeństwo

Wymagane dokumenty:

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu „świeżość” metryki daje pewność, że nie ma mowy o bigamii lub innej nieprawidłowości, ponieważ na metryce chrztu odnotowuje się zawarte małżeństwo kościelne, święcenia lub śluby zakonne, czasem poświadcza się też sakrament bierzmowania,
 • dowody osobiste,
 • ostatnie świadectwo katechizacji,
 • świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu),
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Namaszczenie chorych

W Kościele katolickim Namaszczenie chorych zostało odnowione w wyniku Reformy liturgicznej soboru watykańskiego II. 30 listopada 1972 roku papież Paweł VI wydał na ten temat konstytucję Sacram Unctionem Infirmorum. Współcześnie kładzie się nacisk na znaczenie uzdrawiające namaszczenia. Jak zauważył Katechizm Kościoła Katolickiego, choć w historii udzielania tego sakramentu doszło do ewolucji w kierunku rytu przedśmiertnego, jednak nigdy nie zapomniano o jego mocy przywracania zdrowia ciała i duszy

Do obrzędu używa się oleju chorych (łac. oleum infirmorum), poświęconego przez biskupa w Wielki Czwartek lub przez delegowanego kapłana. Sakrament ten dana osoba może przyjąć wielokrotnie, ilekroć nastąpi u niej znaczące pogorszenie stanu zdrowia (KKK 1515). Jeżeli choroba uniemożliwia spowiedź, łaską sakramentu, jako aktu Kościoła, któremu zostało powierzone zadanie rozwiązywania i związywania (por. Mt 18,18) jest także odpuszczenie grzechów.

Trzy sakramenty, namaszczenie, jako sakrament Ducha Świętego, udzielane razem z poprzedzającą je spowiedzią (= sakramenty uzdrowienia) i następującą po nim Eucharystią – są w pewnym sensie odpowiednikiem Sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły, w pierwszych wiekach Kościoła udzielano ich w następującej kolejności: w czasie Nocy paschalnej najpierw był chrzest, po którym następowało namaszczenie bierzmowania, a następnie ochrzczonych prowadzono na wspólną Eucharystię, włączając ich do wspólnoty Kościoła, jakby byli już w nowo odzyskanym raju.

Kapłaństwo

Wszystkich chętnych młodych mężczyzn zapraszamy do naszego diecezjalnego seminarium!

Radio Emaus
Ruch Szensztacki
GOŚĆ
Dobre Media
Siostry Elżbietanki
Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska
Gość Koszalińsko-Kołobrzeski
TUCZNO

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM